Víno s digitální etiketou!

Vítejte na stránkách Nutrivino.cz. Cílem tohoto projektu je zajistit zákazníkům firmy Agentura Osma a.s. podporu v souvislosti s legislativními změnami v označování vín. Nutrivino.cz jim nabízí prostředky pro vytváření, správu a následnou prezentaci nových povinně uváděných informací.

Proč mě to má zajímat?

Nová legislativa s sebou přináší povinnost uvádět na výrobku (tedy etiketě) nutriční hodnoty a složení vína. Množství povinných informací je pro běžnou etiketu příliš velké, ale zákon nabízí možnost využití elektronických prostředků, které umožní spotřebiteli rychlý přístup k těmto informacím. Bohužel zákon výslovně stanovuje, že tyto informace NESMÍ být uvedeny na stránkách výrobce vína. Důvodem má být ochrana spotřebitele před nevyžádanými prodejními či marketingovými sděleními.

Proto vám, našim zákazníkům, nabízíme projekt nutrivino.cz!

Od kdy to platí?

Povinnost označovat údaje (výživové údaje a seznam složek) v označení výrobků z révy vinné lze podle čl. 6 pátého odstavce nařízení (EU) 2021/2117 vyžadovat ode dne 8. 12. 2023. Výrobky vyrobené před tímto datem nemusí v označení obsahovat výživové údaje a seznam složek.

Výrobou je chápán proces kvašení (prvotní nebo druhotné), jehož výsledkem je vznik výrobku z révy vinné. Plnění výrobku do nádob a jeho označování se pro tyto účely nezahrnuje do výroby produktu. Povinnost tak bude dopadat např. na vína s přívlastkem slámové víno, ledové víno ročníku 2023 nebo šumivá či perlivá vína, jejíchž sekundárná kvašení proběhlo po tomto datu.

Kontakt